TEHLIKELI MADDE GÜVENLIK DANIŞMANI SAHA ORYANTASYON EĞİTİMİ

len_hall_john_newsomeÜlkemizde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam etme veya TMGD’den hizmet alma zorunluluğu için ilk yasal zorunluluk 1/9/2014  tarihinde başladı. Ancak yeterince sayıda TMGD bulunmadığı için 30/06/2015 tarihine kadar süre uzatıldı.

Bu süreçte TMGD hizmeti alan firmalarda çalışan Danışmanlar  veya Danışmanlık hizmeti başvurusunda bulunan kişiler saha uygulaması açısından neler yapması gerektiği konusunda yeterince tecrübeye sahip olamadığı için teredütler olduğu ve bu konuda desteğe ihtiyaç duyulduğu gelen taleplerden anlaşılmıştır.

Eğitim Kurumu olarak; iş sağlığı ve güvenliği alanında edindiğimiz tecrübeyle, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarına saha oryantasyon eğitimi ile destek olmaya karar verdik.

Eğitimin içeriği;
  1. – Yürürlükteki yasal düzenlemeler hakkında bilgilendirme,
  2. – TMGD’lerin hak ve sorumlulukları,
  3. – İlk iş yerine başladığında, neler yapılması gerektiği ve nelere özellikle dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilinçlendirme,
  4. -Taşıma ünitesinde bulunması gereken evraklar, taşıma evrağının hazırlanması, doldurulması, güvenlik planının hazırlanması,  madde kaybında hazırlanacak raporun içeriği, yazılı talimatı hazırlanması vb. eğitim sürecinde örnek formların verilmesi ve doldurulması şeklinde yapılacaktır.
  5. – Farklı sektörler üzerinde uygulamalı çalışmalarla eğitim tamamlanacaktır.

Eğitimin süresi 2 gün olarak planlanmıştır.