SRC EĞİTİMLERİ

SRC BELGELERİ;

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereğince Araç sahibi olsun veya olmasın, ticari taşıt kullanma belgesi sahibi olan bütün şoförlerin SRC belgesi alma zorunluluğu vardır.  “Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği” Çerçevesinde Kurumumuz Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumudur.

Karayoluyla yük ve yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan ticari araçlarda çalışan şoförlerin, sürücü mesleki yeterlilik belgesi (SRC) almaları zorunludur.

SRC1 belgesi: Uluslararası yolcu taşımacılığı
SRC2 belgesi: Yurtiçi yolcu taşımacılığı
SRC3 belgesi: Uluslararası eşya taşımacılığı
SRC4 belgesi: Yurtiçi eşya taşımacılığı

SRC Belgesi için gerekli evraklar

  • NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
  • 2 ADET FOTOĞRAF
  • EHLİYET FOTOKOPİSİ
  • DİPLOMA VEYA TASDİKNAME

 

SRC5 ( ADR Belgesi ) Temel Eğitimi ( Tehlikeli Madde Sürücü Eğitimi )

ADR’ye göre tehlikeli madde sınıfları aşağıdaki gibidir:

Sınıf 1   ; Patlayıcı maddeler ve nesneler
Sınıf 2   ; Gazlar
Sınıf 3   ; Alevlenir sıvılar
Sınıf 4.1;  Alevlenir katılar, kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve duyarlılığı azaltılmış
katı patlayıcılar
Sınıf 4.2; Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler
Sınıf 4.3; Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan maddeler
Sınıf 5.1; Yükseltgen maddeler
Sınıf 5.2; Organik peroksitler
Sınıf 6.1; Zehirli maddeler
Sınıf 6.2; Bulaşıcı maddeler
Sınıf 7   ; Radyoaktif malzemeler
Sınıf 8   ; Aşındırıcı maddeler
Sınıf 9   ; Muhtelif tehlikeli maddeler ve nesneler
SRC5 ( ADR Belgesi ) Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapacak sürücülerin alması gereken Mesleki Yeterlilik Belgesi için zorunlu olan temel eğitim programında istenen evraklar şunlardır.

 

  • 2 Adet Resim
  • 1 Adet SRC3 veya SRC4 Belgesi Fotokopisi
  • 1 Adet Kimlik Fotokopisi
  • 1 Adet Ehliyet Fotokopisi
  • 1 Adet Diploma Fotokopisi

SRC5 (ADR) Temel Eğitim Programı, en az 18 saat teorik, 1 saat uygulama olmak üzere toplam 19 ders saatinden oluşur ve asgari aşağıdaki konuları içerir.