SRC 5

src5_belgesiSRC 5 BELGESİ

 • SRC 5 Belgesi:Ulusal ve uluslararası karayollarında tehlikeli yük taşımacılığı yapacak şoförlerin, Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5) / ADR Şoför Eğitim Sertifikasına sahip olmaları zorunludur.

 

SRC 5 Belgesi alabilmek için SRC 3 Belgesi (Uluslararası Eşya / Kargo Taşımacılığı) yada SRC 4 belgesi (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı)’nden en az birine sahip olunması gereklidir.

 

SRC 5 Belgesine sahip olmak için diğer şartlar ise, Psikoteknik değerlendirme belgesi, sürücü belgesi ve en az İlkokul diploması gerekmektedir.

 

 • SRC 5 belgesinin süresi: SRC 5 belgesinin geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır.
 • SRC 5 belgesinin yenilenmesi: SRC 5 belgesi sahiplerinin, belgelerinin geçerlilik süresinin bitiminden önceki 6 (altı) ay içinde yenileme eğitimine katılmaları ve bu eğitimler sonunda Bakanlıkça düzenlenecek sınavda başarılı olmaları halinde mevcut belgenin geçerlilik tarihinin bitiminden itibaren beş yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni SRC 5 belgesi verilir.

SRC eğitim kayıtlarımız için gerekli evraklar:

 

 1. 2 Adet Fotoğraf
 2. Ehliyet Fotokopisi
 3. TC Kimlik No İşlenmiş Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 4. Eğitim Durumunuza Göre Diploma, Tasdikname yada Öğrenci Belgesi Fotokopisi
 5. SRC 3 veya SRC 4 mesleki yeterlilik belgesinin fotokopisi

Tehlikeli madde taşımacılığı eğitiminin içeriği

EĞİTİM DERS SÜRELERİ
ADR Temel Eğitimi 19
ADR Tank Eğitimi ADR Temel eğitimini tamamlayanlar katılabilir 13
ADR Sınıf 1 Patlayıcı Maddeler Eğitimi ADR Temel eğitimini tamamlayanlar katılabilir 8
ADR Sınıf 7 Radyoaktif Maddeler Eğitimi ADR Temel eğitimini tamamlayanlar katılabilir 8

Tehlikeli madde taşımacılığı yenileme eğitiminin içeriği

 1. ADR Temel Yenileme Eğitimi: ADR Temel Eğitiminin yarı süresindeki eğitimdir.
 2. ADR Tank Yenileme Eğitimi: ADR Tank Eğitiminin yarı süresindeki eğitimdir.
 3. ADR Sınıf 1 Yenileme Eğitimi: ADR Sınıf 1 Eğitiminin yarı süresindeki eğitimdir.
 4. ADR Sınıf 7 Yenileme Eğitimi: ADR Sınıf 7 Eğitiminin yarı süresindeki eğitimdir.