PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ

1. Gün

 • Ulusal ve Uluslararası Mevzuat
 • (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ATEX Direktifleri,
 • Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması
 • Hakkında Yönetmelik, Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik, Standartlar(TSE EN 60079-10-1/2, NFPA 499:2013, NFPA 654:2006, NEC500 ve diğerleri), IECEx Hakkında Bilgilendirme, Zone ve division karşılaştırılması)
 • Yangın Ve Patlama Mekanizması, Sebepleri, Korunma Önlemleri (Detonasyon, deflagrasyon,flashback, jet fire, bleve, tutuşturma kaynakları, korunma yöntemleri vb. tanım ve açıklamalar)
 • Patlayıcı Ortamlarda Alınacak Organizasyonel Ve Teknik Önlemler (Patlayıcı ortam oluşumunu engellemeye yönelik, Kıvılcım kaynaklarını yok etmeye yönelik, Patlamanın etkilerini azaltmaya yönelik vb.)
 • Gaz, Sıvı Buhar Patlamaları, Tehlike Bölge Sınıflandırması ve Uygulamalı Örneklerin Çözümü (EN 60079 10-1 standardına göre boşalma kaynakları, hava değişim sayısı, kalıcılık süresi, zon genişliği, zon sınıfı vb. tanımlanması ve hesaplanması)[Taslak 60079-10-1/2013 içeriğinde yer alan heaplama kolaylıkları ve değerlendirmeler hakkında bilgilendirme]
 • Patlama Etkilerinin Değerlendirilmesi (TNT Patlama Eşdeğer Endeksi, Mesafelere göre oluşan patlama basıncının insan ve yapı üzerindeki etkilerinin hesaplanması)
 • Faydalı Link ve Programların Kısa Tanıtımı (Muhtemel patlayıcı ortam değerlendirmelerinde kullanılabilecek programların içeriği hakkında bilgilendirme)

 

2. Gün

 • Toz Yangın/Patlama İlişkisinin Değerlendirilmesi (Tutuşabilir Toz, hibrit karışım, toz sınıflandırması, Kst değerinin belirlenmesi, tutuşturma kaynakları, toz patlama parametreleri vb.)
 • Toz Bölge Sınıflandırması ve Uygumalı Örneklerin Çözümü (EN 60079-10-2, NFPA 499:2013, NFPA 654:2006 standartlarına göre boşalma kaynakları, zon genişliği, zon sınıfı vb. belirlenmesi ve değerlendirilmesi)[Taslak 60079-10-2/2012 içeriğinde yer alan değerlendirmeler hakkında bilgilendirme]
 • Patlayıcı Ortamların Dow F&EI Endeksine Göre Sınıflandırılması (Özelliklede Tozlu Ortamlar için alan sınıflandırılması)
 • Patlamadan Korunma Dokümanının İçeriği (Patlamadan korunma dokümanında olması gereken bilgiler)
 • Esnek Ara Yığın Taşıyıcıları (FIBC) (Tehlike bölgesine uygun FIBC seçimi)
 • Exproof Ekipman Etiketlemesi ve Tehlike Bölgesine Göre Ekipman Seçimi (Kategori I, Kategori II, Kategori III, CE vb. etiketlemelerin anlamları)
 • IP Koruma Kodları (Tozlu, rüzgarlı, sulu vb. ortamlarda seçilecek IP koruma kodlu ekipmanlar)

Eğitim süresi 2 gündür. Katılımcı sayısı 20 kişi ile sınırlıdır. Ancak bu süre oluşacak özel grupların isteği üzerine artırılabilir veya azaltılabilir.

Kişi Başına Eğitim Maliyeti: 500+KDV (Ara ikramlar dahildir.)

BİREYSEL OLARAK TALEP EDİLMESİ HALİNDE ÖZEL DERS VERİLİR.