S.S.S

29Mar 2016

TMGD (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı) ŞİMDİDEN EN PRESTİJLİ MESLEKLER ARSINDA YERİNİ ALDI. TMGD NEDİR? NEREDEN ÇIKTI Birleşmiş milletlere üye48 devlet piyasadaki yaklaşık 4 bin çeşit ürünü insan ve çevre için tehlikeli kategorisine alarak etiketlenmesi, depolanması, taşınması, üretimi, ambalajlanması, dolumu, boşaltımı, vb. her safhasının prosedürleri ve kuralları konusunda anlaşma imzaladılar. Bu kuralların en önemlisi bu maddelerle […]

10Tem 2015

Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, a) 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 3/9/2004 tarihli ve 25572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği, 11/2/2012 tarihli ve 28201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denizyoluyla […]

10Tem 2015

Danışmanın asıl görevi, işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır. İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında, bir danışman başlıca aşağıdaki görevleri yapar:   a) Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID) hükümlerine uyulduğunu izlemek. b) Tehlikeli maddelerin ADR/RID […]

10Tem 2015

http://www.ubak.gov.tr/BLSM_WIYS/TMKDG/tr/Belgelik/guncel_haber/20150323_181040_64574_1_64896.pdf Sınav ücreti 50 TL dir. 2018 yılı içerisinde toplam 3 (üç) adet Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı yapılacaktır. Sınav tarihleri ile sınav başvuru başlangıç ve başvuru bitiş tarihleri aşağıda belirtilmiştir. Bu sınavlara katılmak için; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumumuza başvurabilirsiniz

10Tem 2015

Sınava Başvuru için aşağıdaki belgeler yeterlidir(mail olarak gönderebilirsiniz:  Nüfus Cüzdanı fotokopisi Fotoğraf Renkli (vesikalık) Öğrenim Durumu Belgesi (Lisans Diploması ya da Lisans Mezuniyet Belgesi sureti) Adli Sicil Kaydı (Tebliğ gereği: Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü […]

10Tem 2015

Eğitime Yönelik Genel Açıklamalar Eğitimin süresi 49 saat olup devam mecburidir. Her konu anlatımından sonra, soru çözümleri ve deneme sınavları yapılacaktır. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitim kayıtları otomasyon sistemine kayıt ve sınav başvuru işlemleri Eğitim Kurumumuz aracılığıyla yapılacaktır. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimine ilişkin tüm eğitim dokümanları ve ara ikramlar […]

10Tem 2015

 Kimler TMGD Olabilir? Herhangi bir 4 yıllık lisans programından mezun olan herkes, Ulaştırma,Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı’nın(UHDB) yetkilendirdi kurumlarda eğitim alabilir. Nasıl TMGD Olunur? Herhangi bir Lisans programından mezun olduktan sonra UHDB’nin yetkilendirdiği kurumlardan 49 saatlik eğitim alıp,bakanlığın sınavlarında başarılı olmak gerekmektedir.Sınavdan en az 70 puan alarak danışmanlık seritifikanızı alabilir,TMGD istihdam etmez zorunda olan on binlerce […]

10Tem 2015

24 Ekim 2013 tarih ve 28.801 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK”ile aşağıdaki konularda yükümlülükler getirilmiştir.  Bu Yönetmelik; “Karayolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığını, tehlikeli maddeleri gönderenleri ve bu maddelerin alıcılarını, tehlikeli maddeleri dolduran, yükleyen, boşaltan ve paketleyenleri, maksada uygun teknik özelliklere sahip her türlü taşıt ile taşıma yapan taşımacıları, tehlikeli […]

09Tem 2015

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri,  insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapmaları için işletmelere […]