All posts by: admin

About admin

TMGD (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı) ŞİMDİDEN EN PRESTİJLİ MESLEKLER ARSINDA YERİNİ ALDI. TMGD NEDİR? NEREDEN ÇIKTI Birleşmiş milletlere üye48 devlet piyasadaki yaklaşık 4 bin çeşit ürünü insan ve çevre için tehlikeli kategorisine alarak etiketlenmesi, depolanması, taşınması, üretimi, ambalajlanması, dolumu, boşaltımı, vb. her safhasının prosedürleri ve kuralları konusunda anlaşma imzaladılar. Bu kuralların en önemlisi bu maddelerle […]

Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, a) 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 3/9/2004 tarihli ve 25572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği, 11/2/2012 tarihli ve 28201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denizyoluyla […]

Danışmanın asıl görevi, işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır. İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında, bir danışman başlıca aşağıdaki görevleri yapar:   a) Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID) hükümlerine uyulduğunu izlemek. b) Tehlikeli maddelerin ADR/RID […]

http://www.ubak.gov.tr/BLSM_WIYS/TMKDG/tr/Belgelik/guncel_haber/20150323_181040_64574_1_64896.pdf Sınav ücreti 50 TL dir. 2018 yılı içerisinde toplam 3 (üç) adet Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı yapılacaktır. Sınav tarihleri ile sınav başvuru başlangıç ve başvuru bitiş tarihleri aşağıda belirtilmiştir. Bu sınavlara katılmak için; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumumuza başvurabilirsiniz

Sınava Başvuru için aşağıdaki belgeler yeterlidir(mail olarak gönderebilirsiniz:  Nüfus Cüzdanı fotokopisi Fotoğraf Renkli (vesikalık) Öğrenim Durumu Belgesi (Lisans Diploması ya da Lisans Mezuniyet Belgesi sureti) Adli Sicil Kaydı (Tebliğ gereği: Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü […]

Eğitime Yönelik Genel Açıklamalar Eğitimin süresi 49 saat olup devam mecburidir. Her konu anlatımından sonra, soru çözümleri ve deneme sınavları yapılacaktır. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitim kayıtları otomasyon sistemine kayıt ve sınav başvuru işlemleri Eğitim Kurumumuz aracılığıyla yapılacaktır. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimine ilişkin tüm eğitim dokümanları ve ara ikramlar […]

 Kimler TMGD Olabilir? Herhangi bir 4 yıllık lisans programından mezun olan herkes, Ulaştırma,Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı’nın(UHDB) yetkilendirdi kurumlarda eğitim alabilir. Nasıl TMGD Olunur? Herhangi bir Lisans programından mezun olduktan sonra UHDB’nin yetkilendirdiği kurumlardan 49 saatlik eğitim alıp,bakanlığın sınavlarında başarılı olmak gerekmektedir.Sınavdan en az 70 puan alarak danışmanlık seritifikanızı alabilir,TMGD istihdam etmez zorunda olan on binlerce […]

24 Ekim 2013 tarih ve 28.801 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK”ile aşağıdaki konularda yükümlülükler getirilmiştir.  Bu Yönetmelik; “Karayolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığını, tehlikeli maddeleri gönderenleri ve bu maddelerin alıcılarını, tehlikeli maddeleri dolduran, yükleyen, boşaltan ve paketleyenleri, maksada uygun teknik özelliklere sahip her türlü taşıt ile taşıma yapan taşımacıları, tehlikeli […]

20 Mart 2015 tarih ve 29301 sayılı Resmi Gazete’de Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ yayımlandı. Bu Tebliğ’e göre; atık firmalarında çalıştırılan Çevre Görevlilerine aynı zamanda Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı sertifikasına da sahip olma zorunluluğu getirildi. Sadece 1(bir) yıl süreyle bu şart aranmayacaktır.

SRC 5 eğitimi veren eğiticilerin “İki yılda bir güncellenen ADR’nin Teknik Eklerini takip etmek üzere yenileme eğitimlerine katılmaları” zorunludur. Aynı şekilde Bakanlığımız tarafından yetkilendirilen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğiticilerinin de bu eğitimi almaları gerekmektedir. Eğitimler Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmektedir.

  • 1
  • 2