ESERİM AKADEMİ TMGD HABERLER

10Tem 2015

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDELERİN DENİZ YOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deniz yoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin ekonomik, seri, güvenli, kaliteli, çevreye olumsuz etkisi en az ve diğer taşımacılık faaliyetleri ile uyumlu şekilde yapılmasını sağlamaktır. Kapsam MADDE 2 […]

10Tem 2015

SRC 5 eğitimi veren eğiticilerin “İki yılda bir güncellenen ADR’nin Teknik Eklerini takip etmek üzere yenileme eğitimlerine katılmaları” zorunludur. Aynı şekilde Bakanlığımız tarafından yetkilendirilen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğiticilerinin de bu eğitimi almaları gerekmektedir. Eğitimler Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmektedir.

10Tem 2015

20 Mart 2015 tarih ve 29301 sayılı Resmi Gazete’de Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ yayımlandı. Bu Tebliğ’e göre; atık firmalarında çalıştırılan Çevre Görevlilerine aynı zamanda Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı sertifikasına da sahip olma zorunluluğu getirildi. Sadece 1(bir) yıl süreyle bu şart aranmayacaktır.

  • 1
  • 2
  • YETKİLİ TEK KURULUŞ

    Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Sivas ilinde yetkilendirdiği tek eğitim kurumu Eserim Akademi Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Merkezidir.